• Quang cảnh Nhà thí nghiệm

Thông báo về Chương trình Tiến sĩ tại GRIPS (G-cube)

Print
Written by Khoa CN Hóa - Sinh

Chúng tôi trân trọng thông báo Viện Sau đại học Nghiên cứu chính sách Quốc Gia (GRIPS)đã bắt đầu  chương trình học bổng tiến sĩ 5 năm mới được gọi là Chương trình quản lý toàn cầu GRIPS” (gọi tắt là G-cube) từ tháng 10 năm 2014. Xem tiếp...

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3838241
Free Joomla Theme by Hostgator