• Quang cảnh Nhà thí nghiệm

Bài báo khoa học đăng trên tập san Khoa học và Công nghệ TIC

Print
Written by Khoa CN Hóa - Sinh

+ Đề xuất quy trình tổng hợp Biođiêzen từ dầu Jatropha 

+ Đề xuất giải pháp dạy học theo “Tiêu chí 3C” tại trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa.

+ Một số khảo sát về chất lượng xăng E5 RON92 trên địa bàn thành phố Tuy Hòa- Phú Yên.

+ Một số khảo sát về chất lượng dầu DIESEL trên địa bàn thành phố Tuy Hòa- Phú Yên.

Sáng kiến khoa học

Print
Written by Khoa CN Hóa - Sinh

SÁNG KIẾN TRONG NĂM HỌC 2015-2016 VÀ 2016-2017

- Sáng kiến năm học 2015-2016: "Tổng hợp Biođiêzen từ dầu Jatropha”. Cô Đào Thị Sương - Tổ bộ môn Hóa Dầu

- Sáng kiến năm học 2016- 2017: “ Xây dựng quy trình tái chế dầu nhờn thải quy mô phòng thí nghiệm”. Cô Đào Thị Sương - Tổ bộ môn Hóa Dầu

 

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cập Bộ

Print
Written by Khoa CN Hóa - Sinh

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu và chế tạo hệ thống thiết bị phản ứng tầng cố định pha hơi”

      Chiều ngày 20/12/2016, Hội đồng khoa học & Công nghệ Trường CĐ CN Tuy Hòa đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu và chế tạo hệ thống thiết bị phản ứng tầng cố định pha hơi” do tiến sĩ Võ Thị Mỹ Nga làm chủ nhiệm.

Read more: Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cập Bộ

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3838241
Free Joomla Theme by Hostgator